จำนวนของที่ปันแล้ว (ชิ้น)
1/8
มูลค่าที่ปันแล้ว
(จากทั้งหมด 1,240 บาท)
50