จำนวนของที่ปันแล้ว (ชิ้น)
10/13
มูลค่าที่ปันแล้ว
(จากทั้งหมด 995 บาท)
815