จำนวนของที่ปันแล้ว (ชิ้น)
1/6
มูลค่าที่ปันแล้ว
(จากทั้งหมด 6,315 บาท)
350