ข้อตกลงการใช้งาน

ปันใจดอทคอม กำลังอยู่ในช่วงทดลองรูปแบบการดำเนินงาน ข้อตกลงใดๆ อาจจะเปลี่ยนแปลงได้ในอนาคตเพื่อให้ผู้ปัน ผู้ซื้อ และโครงการรับปัน ได้ประโยชน์สูงสุดค่ะ

ผู้ปัน:

ปันใจไม่อนุญาตให้ปันของต่อไปนี้: ของที่ได้มาอย่างผิดกฎหมาย / ของที่ขัดศีลธรรม / ของลอกเลียนแบบละเมิดลิขสิทธิ์ / เครื่องสำอาง ยา สมุนไพร ที่ไม่มี อย. / ของกิน หรือของที่มีวันหมดอายุ / ของที่ก่อให้เกิดอันตรายเช่นสารพิษหรืออาวุธ / ของที่เสีย ไม่สามารถใช้งานได้
เมื่อผู้ปันเลือก "ส่งไปรษณีย์" ให้กับผู้ซื้อ ในช่วงการทดลองใช้งานนี้ผู้ปันเป็นผู้รับผิดชอบค่าใช้จ่ายในการส่งไปรษณีย์ และเมื่อส่งของแล้วให้เก็บหลักฐานการส่งไปรษณีย์ไว้ด้วยค่ะ

ผู้ซื้อ:

ปันใจไม่สามารถรับผิดชอบในกรณีที่ของหาย หรือได้รับความเสียหายระหว่างการส่งของจากผู้ปันถึงผู้ซื้อได้ค่ะ ปันใจจะดำเนินการติดตามและรับผิดชอบคืนเงินให้ผู้ซื้อเฉพาะในกรณีที่ผู้ซื้อจ่ายเงินแล้วแต่ผู้ปันไม่ส่งของให้ค่ะ