โครงการโรงพยาบาลสัตว์น้ำเคลื่อนที่

taejai (โครงการนี้สำเร็จแล้ว)
ผู้ปันเลือกสนับสนุน
โครงการนี้ (ชิ้น)
21/25
ยอดสนับสนุนโครงการนี้
ทั้งหมด 8,965 ได้ (บาท)
7,816

** โครงการที่สำเร็จหรือปิดรับบริจาคไปแล้ว ผู้ซื้อยังคงสามารถเลือกซื้อของที่เป็น "รายการที่รอซื้อ" ในโครงการนั้นๆ ได้ค่ะ โดยปันใจจะยังคงส่งต่อมูลค่าของของไปที่โครงการนั้น โดยให้เจ้าของโครงการนั้นเป็นผู้เลือกดำเนินการต่อค่ะ

รายละเอียดของโครงการ: สัตว์น้ำ รวมถึงสัตว์ทะเลหายากหลายชนิดจำเป็นต้องได้รับการรักษาและกู้ชีวิตอย่างทันท่วงที โครงการนี้เกิดขึ้นเพื่อจัดตั้งหน่วยรักษาและพยาบาลสัตว์น้ำ จัดเตรียมอุปกรณ์และยาที่จำเป็นเพื่อออกทำงานนอกสถานที่และให้การรักษาได้อย่างรวดเร็วและมีประสิทธิภาพ ทีมสัตว์แพทย์จากศูนย์วิจัยโรคสัตว์น้ำ คณะสัตวแพทย์ศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย [Veterinary Medical Aquatic animal Research Center (VMARC)] เป็นหนึ่งในหน่วยงานสำคัญที่ออกลงพื้นที่ในการให้การรักษากู้ชีวิตสัตว์น้ำต่างๆ รวมไปถึงสัตว์ทะเลหายากที่ต้องการความช่วยเหลือทางการแพทย์ อย่างเช่น ปลาโรนิน เต่า โลมา วาฬ พะยูน กระเบน เป็นต้น การรักษาพยาบาลสัตว์น้ำนั้นเป็นการรักษานอกสถานที่เกือบทั้งหมด การที่ทีมสัตวแพทย์สามารถติดตั้งศูนย์ปฏิบัติงานภาคสนามเคลื่อนที่ จะสามารถช่วยเพิ่มประสิทธิภาพในการทำงานของทีมสัตวแพทย์สัตว์น้ำ และเพิ่มโอกาสการรอดชีวิตของสัตว์น้ำเหล่านี้ เพื่อให้สืบอยู่ในท้องทะเลไทยต่อไป