องค์กร taejai

รายละเอียดขององค์กร: เทใจดอทคอม มีจุดเริ่มต้นจากความต้องการช่วยเหลือกลุ่มคนที่อยากทำเรื่องดีๆ เพื่อสังคม ซึ่งก็มีทั้งที่เป็นองค์กรไม่แสวงกำไร NGOs กลุ่มคน และกิจการเพื่อสังคม (social enterprise) เพื่อให้พวกเขาเหล่านั้นสามารถทำเรื่องดีๆ ให้เกิดขึ้นจริง และขยายผลได้ ดังนั้น มูลนิธิเพื่อ “คนไทย”และ สถาบัน ChangeFusion จึงร่วมกันสร้างพื้นที่กลางเพื่อชักชวนให้น้ำใจหลั่งไหลเข้ามาที่ตรงนี้ "เทใจดอทคอม" นอกจากนี้สมาชิกของเทใจดอทคอมยังสามารถมีส่วนร่วมติดตามผลการดำเนินโครงการที่ตนบริจาคและสามารถติดต่อพูดคุยกับเจ้าของโครงการได้โดยตรง

โครงการ ภายใต้องค์กร

  ปีการศึกษา 2561 กลุ่มลูกเหรียงยังมีเด็ก 23 คน ที่ยังไม่รู้จะได้เรียนต่อหรือไม่ พวกเขายังรอการสนับสนุนทุกการศึกษา เพื่อให้พวกเขาได้เข้าเรียนเหมือนเพื่อนๆ

  รายการที่รอซื้อ

  Success
  การศึกษาคือรากฐานของการพัฒนา และเป็นเครื่องมือช่วยนำพาชีวิตให้ดีขึ้น มูลนิธิยุวพัฒน์จึงทุ่มเทให้กับการสร้างโอกาสทางการศึกษาและช่วยเหลือเยาวชนผู้ขาดโอกาสให้ได้รับการศึกษาอย่างต่อเนื่องจนจบชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6 หรือเทียบเท่า

  รายการที่รอซื้อ

  Success
  รายละเอียดของโครงการ: โครงการนี้เกิดขึ้นเพื่อมอบความสุขให้เด็กๆ โรงเรียนราชประชานุเคราะห์ 19 จ.นครศรีธรรมราช ซึ่งเป็นโรงเรียนสำหรับน้องๆ ที่ด้อยโอกาสทางการศึกษา เช่น กำพร้าพ่อแม่ ฐานะทางบ้านยากจน ด้วยการจัดซื้อรองเท้าให้เด็กๆ สวมไปเรียนหนังสือและเล่นกีฬา เป็นการช่วยแบ่งเบาภาระค่าใช้จ่ายให้กับผู้ปกครอง และสร้างกำลังใจให้กับน้องๆ โดยโครงการ “ไอดี พี่ปันน้อง ณ โรงเรียนราชประชานุเคราะห์ 19” (ต.หนองหงส์ อ.ทุ่งสง จ.นครศรีธรรมราช 80110) เป็นตัวแทนในการมอบรองเท้าให้แก่น้องๆ นักเรียนระดับชั้นประถม

  รายการที่รอซื้อ

  Success
  ปัจจุบันโรงอาหารของโรงเรียนบ้านแม่แพน้อย ยังไม่มีโรงอาหารใช้ เพราะขาดงบประมาณในการจัดสร้างเนื่องจากเป็นโรงเรียนขนาดเล็กจึงไม่ได้รับจัดสรรงบประมาณในส่วนการก่อสร้างอาคาร จึงทำให้ไม่สะดวกต่อการรับประทานอาหารกลางวันของนักเรียนและทั้งยังไม่ถูกสุขาภิบาลสำหรับการดำเนินการประกอบอาหารกลางวันเพื่อรองรับนักเรียนและบุคลากรในโรงเรียนอีกด้วย

  รายการที่รอซื้อ