• product/280/wnUctKfcK7iTRyx9atsL4G/wnUctKfcK7iTRyx9atsL4G.jpg
  • product/280/Q7cA7XL5xnoXzxUuLcAA9k/Q7cA7XL5xnoXzxUuLcAA9k.jpg
  • product/280/3qeVKVP2xFH2KZUFufXkCK/3qeVKVP2xFH2KZUFufXkCK.jpg

พลวัตเศรษฐกิจ ศตวรรษ 21 สู่ยุคเปลี่ยนผ่าน

100 บาท

paranee pintola

คุณลักษณะสินค้า

หนังสือ

รายละเอียดสินค้า

หนังสือเกี่ยวกับการเปลี่ยนแปลงทางสังคมและการเมืองที่สำคัญๆของไทยและของต่างประเทศ ที่นำไปสู่การเปลี่ยนแปลงทางเศรษฐกิจในเวลาต่อมา


ผู้ปันจะมอบรายได้ทั้งหมดจากการขายของชิ้นนี้ให้กับ

ซื้อทันที
คำอธิบายเพิ่มเติม

จัดส่งสินค้า

  • ส่งไปรษณีย์
  • นัดรับของที่ บีทีเอสศาลาแดง/ช่องนนทรี

คุยกับผู้ปันเพื่อถามเพิ่มเติม
หรือเพื่อให้ยืนยันการขายของให้
คำอธิบายเพิ่มเติม