ขั้นตอนการปัน

1
สมัครสมาชิกปันใจ

โดยเลือกเชื่อมต่อกับ Facebook หรือ กรอกอีเมล ก็ได้ค่ะ

2
คลิกปุ่ม "ปันของ"
3
ใส่รายละเอียด และรูปภาพไม่เกิน 5 รูป เลือกวิธีการปัน

(ระบบรองรับเฉพาะไฟล์ภาพ JPG, PNG หรือ GIF ขนาดไม่เกิน 5 MB), ประเภทของของ, รายละเอียดคุณลักษณะของของ, ราคาที่คุณตั้งใจจะมอบให้โครงการที่คุณต้องการสนับสนุน และเป็นราคาที่เหมาะสมกับคุณค่าของที่คุณอยากส่งต่อให้ผู้รับปัน, เลือกรูปแบบการปันของ (ผ่านระบบพูดคุย หรือผ่านทั้งระบบพูดคุยและปุ่ม “รับปันทันที”) และเล่าเรื่องราวเกี่ยวของชิ้นนี้สักนิด

4
เลือกโครงการที่ต้องการสนับสนุน
5
ตรวจเช็คความถูกต้องและคลิกปุ่มเผยแพร่
6
เมื่อคุณเผยแพร่ของของคุณแล้ว

ผู้อื่นจะสามารถเห็นของของคุณผ่านทางเว็บไซต์ปันใจ เมื่อมีผู้สนใจจะซื้อของของคุณ ผู้ซื้อจะติดต่อคุณผ่านช่องทาง "พูดคุย" เพื่อขอให้คุณยืนยันการขายของให้ หรือผ่านทางปุ่ม "ซื้อทันที" คุณจะได้อีเมลยืนยันเมื่อมีการชำระเงิน กรุณาส่งของให้ผู้ซื้อตามที่คุณระบุด้วยค่ะ


หมายเหตุ

  1. หากผู้ปันเลือก "ส่งของทางไปรษณีย์" แล้ว ผู้ปันเป็นผู้รับผิดชอบค่าใช้จ่ายค่ะ
  2. ผู้ปันสามารถเลือกสนับสนุนได้เฉพาะโครงการที่กำลังระดมทุนหรือเปิดรับบริจาคอยู่เท่านั้น ไม่สามารถเลือกสนับสนุนโครงการที่สำเร็จ หรือปิดรับบริจาคไปแล้วค่ะ
  3. หากของถูกซื้อหลังจากโครงการที่ผู้ปันเลือกสนับสนุนได้สำเร็จหรือปิดรับบริจาคไปแล้ว ปันใจจะยังคงส่งต่อมูลค่าของไปที่เทใจ โดยให้เทใจเป็นผู้เลือกดำเนินการต่อค่ะ