ขั้นตอนการซื้อ

1
สมัครสมาชิกปันใจ

โดยเลือกเชื่อมต่อกับ Facebook หรือ กรอกอีเมล ก็ได้ค่ะ

2
คลิกปุ่ม "ซื้อของ" หรือ "ของปันทั้งหมด"

แล้วเลือกสินค้า

3
เมื่อได้สินค้าที่ต้องการ เลือกวิธีการซื้อตามที่ผู้ปันได้จัดเตรียมไว้

a. ซื้อทันที เมื่อแน่ใจและพร้อมที่จะชำระเงิน
b. คุยกับผู้ปัน เมื่อต้องการสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมก่อนซื้อ

4
ซื้อทันที

เลือกวิธีส่งของที่ผู้ปันจัดเตรียมไว้
a. ส่งไปรษณีย์: ผู้ซื้อกรอกที่อยู่ให้ละเอียดถูกต้อง
b. นัดรับของ: ผู้ซื้อกรอกเบอร์โทรศัพท์

5
พูดคุยกับผู้ปัน

ผ่านช่องทาง "พูดคุย" เพื่อสอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมหรือตกลงการซื้อขายสินค้า

6
เลือกวิธีการชำระเงินและกรอกข้อมูลการชำระเงิน

คุณจะได้รับข้อความและอีเมลยืนยันการชำระเงินค่ะ


หมายเหตุ

  1. ปันใจรับบัตรเครดิต VISA หรือ Mastercard ทุกประเภท โดยข้อมูลบัตรเครดิตจะถูกเก็บรักษาไว้อย่างปลอดภัย เป็นไปตามมาตรฐานสากล (PCI-DSS)
  2. โครงการที่สำเร็จหรือปิดรับบริจาคไปแล้ว ผู้ซื้อยังคงสามารถเลือกซื้อของที่เป็นรายการที่รอซื้อในโครงการนั้นๆ ได้ค่ะ โดยปันใจจะยังคงส่งต่อมูลค่าของของไปที่เทใจ โดยให้เทใจเป็นผู้เลือกดำเนินการต่อค่ะ