เกี่ยวกับปันใจ

PUNJAI คืออะไร


ปันใจเป็นโครงการที่เชื่อในประโยชน์และคุณค่าของทุกสิ่ง เราควรจะใช้ประโยชน์จากของต่างๆ อย่างคุ้มค่า ของที่ถูกเก็บไว้ไม่ได้ใช้ประโยชน์น่าจะส่งถูกปัน ส่งต่อประโยชน์ให้กับคนอื่นที่นำไปใช้ต่อได้

ปันใจเป็นพื้นที่ในการส่งต่อประโยชน์และคุณค่าไปยังผู้ที่ต้องการโดยตรง และยังได้สนับสนุนโครงการช่วยเหลือสังคมด้วย โดย “ผู้ปัน” นำสิ่งของที่เก็บไว้ไม่ได้ใช้ประโยชน์มาโพสท์ลงที่ punjai.com แล้วเลือกโครงการที่ต้องการสนับสนุน จากนั้น “ผู้ซื้อ” เข้ามาเลือกดูของ จ่ายเงินผ่านปันใจ เงินค่าของจากผู้ซื้อจะถูกส่งต่อไปยังโครงการที่ผู้ปันได้เลือกสนับสนุนไว้

ร่วม “ปัน” และ “ซื้อ” ของกับปันใจ ผู้ปันได้ส่งต่อประโยชน์จากของที่เก็บไว้เฉยๆ ผู้ซื้อได้ของใช้ราคาประหยัด สิ่งของได้ถูกใช้ประโยชน์อย่างเต็มที่ ลดขยะและการผลิตเพิ่ม โครงการดีๆ ได้รับการสนับสนุน

ปันใจ Reuse the Unused with Good Causesผู้ปัน : ถ่ายรูปของโพสลงปันใจ
และเลือกโครงการที่อยากสนับสนุน

ขั้นตอนต่อไป

ผู้ซื้อ : เลือกของที่ต้องการ
และจ่ายผ่านปันใจ

ขั้นตอนต่อไป

ผู้ปันและผู้ซื้อ : ส่งและรับของกัน

ขั้นตอนต่อไป

สิ่งของถูกใช้อย่างคุ้มค่าและรายได้นำไปสนับสนุนโครงการช่วยเหลือสังคม