ผู้ปัน : ถ่ายรูปของโพสลงปันใจ
และเลือกโครงการที่อยากสนับสนุน

ขั้นตอนต่อไป

ผู้ซื้อ : เลือกของที่ต้องการ
และจ่ายผ่านปันใจ

ขั้นตอนต่อไป

ผู้ปันและผู้ซื้อ : ส่งและรับของกัน

ขั้นตอนต่อไป

สิ่งของถูกใช้อย่างคุ้มค่าและรายได้นำไปสนับสนุนโครงการช่วยเหลือสังคม

ปันใจให้โครงการ เพื่อสังคม

  • ปีการศึกษา 2561 กลุ่มลูกเหรียงยังมีเด็ก 23 คน ที่ยังไม่รู้จะได้เรียนต่อหรือไม่ พวกเขายังรอการสนับสนุนทุกการศึกษา เพื่อให้พวกเขาได้เข้าเรียนเหมือนเพื่อนๆ

    รายการที่รอซื้อ